Tỷ giá vàng

Tỷ giá vàng
Cập nhật lúc 17:30:01 18/08/2022
Loại vàng Bán ra Mua vào
Lộc vàng loại 1 chỉ (Thần tài, Quý Linh, Túi Lộc,..) 5.408.000 16.000 5.158.000 16.000
Vàng miếng SJC - 1 lượng 67.000.000 66.000.000
Tín vàng trường thịnh - 1 lượng 52.738.000 52.070.000 2.000
Tín vàng trường thịnh / Nhẫn vàng SBJ - 1 chỉ 5.274.000 5.207.000
Tín vàng trường thịnh / Nhẫn vàng SBJ - 0.5 chỉ 2.634.000 2.568.000 1.000
Tín vàng trường thịnh - 0.1 chỉ 591.000 546.000
Lộc vàng loại 0.5 chỉ ( Thần tài, Túi Lộc,...) 2.694.000 8.000 2.569.000 8.000
Lộc vàng loại 0.3 chỉ (Hồ lô vàng, Bồ đề an gia,..) 1.634.000 5.000 1.539.000 5.000
Nhẫn vàng SBJ - 24K - 1 chỉ - TEST 1 6.270.000 5.600.000 100.000