Tỷ giá vàng

Tỷ giá vàng
Cập nhật lúc 11:18:00 05/12/2022
Loại vàng Bán ra Mua vào
Lộc vàng loại 1 chỉ (Thần tài, Quý Linh, Túi Lộc,..) 5.610.000 5.350.000
Vàng miếng SJC - 1 lượng 67.100.000 300.000 66.300.000 100.000
Tín vàng trường thịnh - 1 lượng 54.846.000 2.000 54.128.000 3.000
Tín vàng trường thịnh - 1 chỉ 5.485.000 1.000 5.413.000 1.000
Tín vàng trường thịnh - 0.5 chỉ 2.768.000 2.697.000
Tín vàng trường thịnh - 0.1 chỉ 632.000 591.000
Lộc vàng loại 0.5 chỉ ( Thần tài, Túi Lộc,...) 2.805.000 2.675.000
Lộc vàng loại 0.3 chỉ (Hồ lô vàng, Bồ đề an gia,..) 1.705.000 1.615.000
Nhẫn vàng SBJ - 24K - 1 chỉ - TEST 1 6.270.000 5.600.000
Nhẫn vàng SBJ - 1 chỉ (TEST) 540.000 470.000
Nhẫn vàng SBJ - 0.5 chỉ (TEST) 300.000 230.000
Nhẫn vàng SBJ - 1 chỉ 5.524.000 5.344.000
Nhẫn vàng SBJ - 0.5 chỉ 2.772.000 2.672.000