CHỌN VÀNG

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM
09:23:46 03/08/2021
Đơn vị tính: VNĐ
Loại sản phẩm Mua vào Bán ra
Vang 24k loai 0.3 chỉ 1.560.000 1.600.000
Vang 24k loai 0.5 chi 2.600.000 2.645.000
Vang 24K loai 1 chi 5.220.000 5.260.000
Vang 24k loai 0.1 chỉ 550.000 580.000
Vang 24k loai 1 luong 52.200.000 52.600.000